مجری تبلیغات در جایگاه های سوخت


 

بررسی ویژگی های تبلیغات در پمپ بنزین

1. با توجه به طراحی سایبان پمپ بنزین که دارای سه وجه می باشد و تبلیغات اکران شده بر روی سایبان پمپ بنزین معمولا در معرض دید تردد کنندگان است.

2. امکان افزایش هر نوع ابزار تبلیغاتی متناسب در محدوده جایگاه پمپ بنزین امکان پذیر است؛ به عنوان مثال نصب بنر بر روی ستونها یا دیوارهای پمپ بنزین و یا نصب هر نوع ابزار تبلیغاتی در محدوده محیط جایگاه.

3. امکان انجام نورپردازی ویژه به منظور اثربخشی بیشتر بر روی رسانه های محیطی مستقر در پمپ بنزین میسر است.

4. امکان ارائه بسته های تبلیغاتی در پمپ بنزین

مزایای تبلیغات در پمپ بنزین

1-به دلیل مدت زمان نسبتا زیاد توقف خودروها در پمپ بنزین و مشاهده تبلیغات اکران شده قطعا در ذهن مخاطبین اثر بخشی خاصی دارد.
2- توقف خودروها در جایگاه ها شرایطی را ایجاد می نماید که می توان در مناسبت های مختلف به عنوان مثال سالروز تاسیس بانک ها و برندها و… ارائه هدایای تبلیغاتی، یک شاخه گل، تبلیغات مکتوب بین مخاطبین را میسر می نماید.
3- توقف خودروها در جایگاه های سوخت امکان انجام تحقیقات میدانی نسبت به بازخورد تبلیغات انجام شده را بر روی مخاطبین فراهم می نماید.
4- تعرفه رسانه های تبلیغاتی مستقر درپمپ بنزین نسبت به رسانه های دیگر شهری حتی رسانه های هم جوار قابل مقایسه نیست.
5- امکان ایجاد شبکه تبلیغاتی در پمپ بنزین با موضوع برندهای خاص بستر اثر بخشی آگهی های تبلیغاتی اکران شده را افزایش می دهد.
 
مکان مناسب جهت انجام تبلیغات محیطی از جمله فاکتورهای مهم و اساسی می باشد که اگر به درستی انتخاب شود تاثیر شگرفی در مخاطب ایجاد خواهد کرد، پمپ بنزین به عنوان یک مکان پرتردد که روزانه تعداد زیادی از افراد برای سوخت گیری به این مکان می روند یکی از فضاهای مناسب برا انجام تبلیغات محیطی است.