مجری تبلیغات در جایگاه های سوخت


تلفن سفارش آگهی

09121039527

 

بررسی ویژگی های تبلیغات در پمپ بنزین

1. با توجه به طراحی سایبان پمپ بنزین که دارای سه وجه می باشد و تبلیغات اکران شده بر روی سایبان پمپ بنزین معمولا در معرض دید تردد کنندگان است.

2. امکان افزایش هر نوع ابزار تبلیغاتی متناسب در محدوده جایگاه پمپ بنزین امکان پذیر است؛ به عنوان مثال نصب بنر بر روی ستونها یا دیوارهای پمپ بنزین و یا نصب هر نوع ابزار تبلیغاتی در محدوده محیط جایگاه.

3. امکان انجام نورپردازی ویژه به منظور اثربخشی بیشتر بر روی رسانه های محیطی مستقر در پمپ بنزین میسر است.

4. امکان ارائه بسته های تبلیغاتی در پمپ بنزین

مزایای تبلیغات در پمپ بنزین

1-به دلیل مدت زمان نسبتا زیاد توقف خودروها در پمپ بنزین و مشاهده تبلیغات اکران شده قطعا در ذهن مخاطبین اثر بخشی خاصی دارد.
2- توقف خودروها در جایگاه ها شرایطی را ایجاد می نماید که می توان در مناسبت های مختلف به عنوان مثال سالروز تاسیس بانک ها و برندها و… ارائه هدایای تبلیغاتی، یک شاخه گل، تبلیغات مکتوب بین مخاطبین را میسر می نماید.
3- توقف خودروها در جایگاه های سوخت امکان انجام تحقیقات میدانی نسبت به بازخورد تبلیغات انجام شده را بر روی مخاطبین فراهم می نماید.
4- تعرفه تابلوهای تبلیغاتی مستقر درپمپ بنزین نسبت به رسانه های دیگر شهری حتی رسانه های هم جوار قابل مقایسه نیست.
5- امکان ایجاد شبکه تبلیغاتی در پمپ بنزین با موضوع برندهای خاص بستر اثر بخشی آگهی های تبلیغاتی اکران شده را افزایش می دهد.
 
تابلو های پمپ بنزین ها مکان مناسبی جهت انجام تبلیغات محیطی می باشد که اگر به درستی انتخاب شود تاثیر شگرفی در مخاطب ایجاد خواهد کرد، تابلو های پمپ بنزین ها به عنوان یک مکان پرتردد که روزانه تعداد زیادی از افراد برای سوخت گیری به این مکان می روند یکی از فضاهای مناسب برای انجام تبلیغات محیطی است.
تبلیغات در پمپ بنزین-تبلیغات پمپ بنزین-سایبان پمپ بنزین-تبلیغات درپمپ بنزین خیابان ستارخان-تبلیغات در پمپ بنزین خیابان وحدت اسلامی-تبلیغات در پمپ بنزین پارک شهر-تبلیغات در پمپ بنزین خیابان حافظ کالج-تبلیغات در پمپ بنزین یادگار امام-تبلیغات در پمپ بنزین بهشتی-تبلیغات در پمپ بنزین یوسف آباد-تبلیغات در پمپ بنزین خیابان الهیه-تبلیغات در پمپ بنزین های تهران-تبلیغات در پمپ بنزین خیابان ستارخان-اجاره بیلبورد در پمپ بنزین-اجاره بیلبورد در پمپ بنزین کاشانی-اجاره بیلبورد در پمپ بنزین آریافر-اجاره بیلبورد در پمپ بنزین مرزداران-اجاره بیلبورد در پمپ بنزین پیروزی-مجری تبلیغات پمپ بنزین-مجری تبلیغات جایگاه سوخت-مجری-شرکت-تبلیغات پمپبنزین-تبلیغاتپمپ بنزین-تبلیغ در پمپ بنزین تهران-تابلو در پمپ بنزین-تبلیغات پمپ بنزین-تبلیغات پمپ بنزین یادگار امام-تبلیغات پمپ بنزینیادگار-تبلیغات پمپ بنزین سر شادمان ستارخان-
09121039527