عکاسی صنعتی


 
عکاسی تبلیغاتی که شامل عکاسی صنعتی و عکاسی از محصول می شود،
زیرمجموعه ای از متد تبلیغات است که از رهگذر تصویر سعی در شناساندن
هر چه کامل تر محصول و یا هرگونه کالای مادی یا معنوی که به عرضه مشتریان
می رسد، دارد.
این شاخه از عکاسی تصویری گویا و با کیفیت از محصول را نمایش می دهد که
به متقاضی کمک کند با کالای مورد نظر از لحاظ بصری آشنا شود.
یک عکاسی تبلیغاتی خوب هم نیازمند شناخت کافی نسبت به تکنیک ها و حرفه های
عکاسی است که بتواند جلوه بصری مطلوبی از تصویر ارائه دهد و هم آشنایی با محصول
ارائه شده می تواند دید و ایده بهتری برای عکاسی در اختیار یک عکاس تبلیغاتی قرار دهد.
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی از آن جهت پر اهمیت است که می تواند شرحی نمایشی از کالا به مخاطب ارائه کند و تولید کننده و ارائه کننده کالا را بیشتر از بیان بسیاری توضیحات و معرفی ها، به مقصود برساند. چرا که در عکاسی از محصول می توان زوایا و جزئیات و چگونگی شکلی و طراحی و کیفی محصول را به خوبی منتقل کرد.همچنین عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی تاثیر بسیار زیادی بر ایجاد میل و رغبت برای مصرف و استفاده از محصولاتی که به شکل اغوا کننده‌ای مطابق با استانداردهای زیبایی شناسانه به نمایش در می‌آیند دارد

نمونه کار ها