مجری انحصاری تبلیغات در ایستگاه راه آهن تهران

مزایاي تبلیغات در راه آهن:

1- تردد بیش از 14 هزار نفر مسافر در شبانه روز
2- توقف طولانی مدت مسافران در ایستگاه راه آهن
3- حضور مسافران از سراسر کشور
4- دید مناسب تابلوهای راه آهن
5- پایین بودن هزینه تبلیغات راه آهن نسبت به سایر مکانها
6- عاري بودن از محدودی تهاي قشربندي (از لحاظ مالی، فرهنگی، سنی و ...)
7- تأثیر مستقیم تبلیغات بر خانواده ها.

تابلوهای تبلیغاتی

با توجـه به این که ارتفـاع تابلـو هـای تبلیغاتـی در ایستگاه راه آهن پایین و در دید اجباری بوده و تمرکز دیداری بر روی تصاویر، بالاست، نبود آلودگی تبلیغاتی نیز اثر آگهی‌ها را بر روی مخاطب را افزایش می‌دهد.

 
 
برای رزرو تابلو های ایستگاه راه آهن تهران با ما تماس بگیرید.